Правила прийому до закладу освіти

Головна » Правила прийому до закладу освіти   
До уваги батьків
 
З 16.03.2020р. оголошується набір дітей до 1 класу Рахнівсько-
Лісового НВК.
Правила зарахування до 1 класу
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту»
та наказу МОН України №367 від 16.04.2018р. для зарахування дітей до 1
класу необхідно подати такі документи:
- заява одного з батьків (усиновлювачів, опікунів) про зарахування
дитини до 1 класу закладу освіти;
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує
особу дитини (під час подання копії пред’являється оригінал
відповідного документа);
- оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
документації №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов’язкового медично-профілактичного
огляду»;
- оригінал чи копія висновку про комплексну психолого-медико-
педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання
психолого-медико-педагогічної консультації (за бажанням одного з
батьків).
До 1 класу Рахнівсько-Лісового НВК зараховуються
- діти, що проживають на території обслуговування (відповідно до
рішення 22 сесії 7 скликання депутатів Рахнівсько-Лісової сільської
ради від 21 березня 2019 року «Про розподіл території села на території
обслуговування між закладами освіти»);
- діти, чиї батьки є працівниками НВК;
- діти, чиї рідні брати/сестри уже є учнями НВК;
- випускники дошкільної групи НВК;
- діти, що потрапили до НВК шляхом жеребкування ( при наявності
вільних місць в закладі освіти).
Зарахування дітей до 2-11-х класів закладу
 
Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови
переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для
зарахування дитини є:
 заява батьків;
 копія свідоцтва про народження дитини;
 медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена
наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від
23.05.2012 № 382);
 особова справа дитини;
 свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів).
Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад для
зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають
заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку
встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня -
документ про відповідний рівень освіти.
У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної
середньої освіти у межах населеного пункту батьки абоособи, які їх
замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та
довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному
закладі.